Wecomplish
Manuell

Typen Manuell har ingen spesiell logikk knyttet til seg og forutsetter at du beregner KPI-prestasjonen på egen hånd.

Følgende felter nyttegjøres:

  • Navn: KPI-ens navn
  • Enhet: I hvilken enhet prestasjonen måles (f.eks. %, stk, timer, etc)
  • Mål: Måltallet som KPI-prestasjonen søker å treffe
  • Intervall relativt ift mål: Hvorvidt de nedre og øvre akseptable intervallet er absolutt eller relativt ift måltallet. Dersom intervallet er relativt regnes nedre og øvre akseptable intervall om til absolutte verdier når KPI-rapporten produseres
  • Nedre akseptable intervall: Den laveste akseptable prestasjonen. Prestasjoner lavere enn dette vil automatisk produsere en observasjon.
  • Øvre akseptable intervall: Den høyeste akseptable prestasjonen. Prestasjoner høyere enn dette vil automatisk produsere en observasjon.
  • Lave tall er positivt: Hvorvidt lavere prestasjoner er mer positive enn høye (eksempelvis kostnader)
  • Kildebeskrivelse: Hjelpetekst som forteller hvor man kan innhente data om prestasjonen. Vises ved opprettelse av rapporten
  • Forslag til tiltak ved mangelfull prestasjon: Legg inn forslag til tiltakene som kan vurderes når KPI-en presterer utenfor akseptabelt intervall. Forslagene vil vises på KPI-ens prestasjonsside (dersom prestasjonen er utenfor akseptabelt intervall) og i observasjonen som automatisk opprettes.
  • Forelder KPI: Hvilken annen KPI denne KPI-en hierarkisk sorterer under

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...