Wecomplish
KPI grupper

KPI-er organiseres i KPI grupper. En KPI gruppe er en samling med KPI-er som har en sammenheng, og som rapporteres på med samme frekvens. En rapport er en gjengivelse av KPI-enes faktiske prestasjon for en gitt periode.

I listevisning gjengis KPI-gruppen med gruppens navn, samt navn og helhetlig prestasjon på siste rapport. Helhetlig prestasjon gjenspeiles med en prikk med en farge, som signaliserer følgende:

  • Grønn: Alle KPI-prestasjonen er innenfor akseptabelt intervall
  • Blå: Alle KPI-prestasjonene er innenfor akseptabelt intervall, eller utenfor akseptabelt intervall men i positiv favør
  • Rød: Minst en av KPI-prestasjonene er utenfor akseptabelt intervall, i negativ favør
  • Grå: Minst en av KPI-prestasjonene mangler akseptabelt intervall

En KPI gruppe kan ha en bestiller, en produsent og en ansvarlig. Mine KPI-er gjengir KPI-ene man har en eller flere roller.

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...