Wecomplish
Sjekklister

Sjekklister er den etablerte/offisielle måten å gjøre noe på.

Sjekklister knyttes til et team og består av et hierarki av deloppgaver som kan påføres nye eller eksisterende oppgaver.

Tilgang til sjekklister

Teamets sjekklister er som et utgangspunkt kun tilgjengelig for brukere som har tilgang til teamet.

Unntaket er dersom du har valgt å Gjøre en sjekkliste tilgjengelig i biblioteket.

1 Create a checklist

You may use the quick create functionality or navigate to the relevant team, select Checklist in the left menu and click the green plus icon in the up-right corner.

2 Oppgaver i sjekklister

Opprette en ny oppgave

Oppretting av nye oppgaver i en sjekkliste fungerer på samme måte som oppretting av nye deloppgaver.

Endre en oppgaves plassering

Du kan endre en oppgaves plassering i oppgavehierarkiet ved å dra og slippe oppgaven til ønsket plassering. Dersom du ønsker å plassere en oppgave dypere i oppgavehierarkiet, klikk på tallet som indikerer antallet underlagte oppgaver for å å åpne opp det relevante hierarkiet.

Slette en oppgave

 1. Klikk på oppgavens navn for å gå inn på oppgaven
 2. Klikk på pilen som peker nedover i tilknytning til oppgavens tittel
 3. Trykk på "Slett"

Redigere en oppgaves tittel

 1. Klikk på oppgavens navn for å gå inn på oppgaven
 2. Klikk på pilen som peker nedover i tilknytning til oppgavens tittel
 3. Trykk på "Rediger"

2.1 Informasjon om oppgaver (meta data)

Vi kaller informasjon om oppgaver i sjekklister for meta data. Meta data er informasjon du ønsker at enten skal kopieres inn i oppgaven når sjekklisten opprettes, eller på en annen måte hensyntas når sjekklisten påføres.

Typer metadata

Oppgaver i sjekklister støtter følgende typer metadata:

Ansvarlig

Personen du ønsker skal tildeles oppgaven når sjekklisten påføres.

Beskrivelse

En beskrivelse du ønsker kopiert inn som oppgavebeskrivelse når sjekklisten påføres.

Blokker

Signalisering av at en oppgave er blokkert av en annen. Når sjekklisten påføres vil blokkerne knyttes mellom oppgavene som opprettes.

Estimat

Et etimat du ønsker kopiert inn som oppgave estimat når sjekklisten påføres.

Frist

Signalisering av at en oppgave har en frist. Når sjekklisten påføres vil du bli bedt om å angi de konkrete fristene for oppgavene.

Sjekkliste

Signalisering av at en oppgave skal innlemme en annen, frittstående sjekkliste. Når sjekklisten påføres vil den frittstående sjekklisten kopieres inn på rett plass i oppgavetreet.

Legge til metadata på en oppgave

 1. Klikk på oppgavens navn for å gå inn på oppgaven
 2. Trykk på "Legg til"
 3. Velg ønsket meta type

Redigere eksisterende metadata om en oppgave

 1. Klikk på pilen som peker nedover på høyre siden av meta dataen du ønsker å redigere
 2. Velg "Rediger"

Etter du har redigert eksisterende metadata vil du bli spurt om du ønsker at endringene skal forplantes til åpne oppgaver.

Forplanting av endringer i metadata

Når du legger til eller endrer metadata vil du, dersom det finnes åpne oppgaver basert på sjekklisten, bli spurt om du ønsker å oppdatere disse oppgavene med sjekkliste-endringene.

Det er støtte for å forplante følgende typer meta-endringer:

 • Oppgavetittel
 • Beskrivelse
 • Estimat

3 Bruke en sjekkliste

Du bruker en sjekkliste ved å påføre den på et prosjekt eller en oppgave.

En påføring vil si at sjekklisten brukes som mal for å opprette et oppgave-tre hvor det er mulig å kommentere, føre fremdrift, logge tid og skape annen sporbarhet i gjennomføringen av arbeidet.

Du kan påføre sjekklister på forskjellige måter på forskjellige steder:

Opprette en oppgave/et prosjekt basert på en sjekkliste

 1. Finn fram til sjekklisten
 2. Velg Legg til sjekklisten på oppgave/prosjekt og fyll ut følgende detaljer
  1. Tittel på oppgave/prosjekt: Navnet på oppgaven eller prosjektet du ønsker å opprette
  2. Opprett underlagt...: Søk opp oppgaven, prosjektet eller teamet som den nye oppgaven skal opprettes under. Dersom du velger et team som forelder vil det opprettes et prosjekt. Hvis du velger et prosjekt eller en oppgave som forelder vil det opprettes en oppgave
 3. Velg "Tilfør sjekkliste"

Tilføre en sjekkliste til en eksisterende oppgave/prosjekt

Fra sjekklisten

 1. Finn fram til sjekklisten
 2. Velg Legg til sjekklisten på oppgave/prosjekt og fyll ut følgende detaljer
  1. Tittel på oppgave/prosjekt: Søk opp oppgaven/prosjektet du ønsker å tilføre sjekklisten
 3. Velg "Tilfør sjekkliste"

Fra en oppgave

 1. Naviger fram til oppgaven du ønsker å tilføre sjekklisten
 2. Trykk på "Legg til sjekkliste" og søk opp sjekklisten du ønsker å tilføre
 3. Velg "Tilfør sjekkliste"

Forespørsel om input ved påføring av sjekklisten

Dersom sjekklisten som påføres har oppgaver med meta data som krever input vil denne inputen bli etterspurt når du påfører sjekklisten.

Følgende meta data krever input:

 • Frist

Advarsel ved mangel på innlemmet sjekkliste

En prosdyre kan innlemme andre sjekklister.

Dersom en av sjekklistene som er innlemmet mangler på påføringstidspunktet vil du bli varslet om dette slik at du kan velge om du ønsker å opprette/kopiere inn sjekklisten, eller fortsette påføringen uten den innlemmede sjekklisten.

3.1 Eksporter til Jira

Det er mulig å eksportere punktene i en sjekkliste til en issue i den utbredte issue trackeren Jira.

Eksport av sjekkliste

 1. Finn fram til sjekklisten
 2. Trykk på pil ned i tilknytning til sjekklistens navn, og velg "Eksporter til Jira" (første gang du forsøker å eksportere en sjekkliste vil du bli bedt om å legge til et Atlassian API token)
 3. Fyll ut følgende detaljer
  1. Jira project: Jira prosjektet som holder issuen du ønsker å eksportere sjekklisten til
  2. Jira issue nummer: Komplett Jira issue nummer, eks "ABC-1234"
  3. * Lag deloppgaver av alle nivåer
 4. Velg "Eksporter sjekkliste"

Eksporten oppretter deloppgavene i sjekklisten som subtasks i Jira, med e-postadressen til den innloggede brukeren i NM Project som reporter.

* Lag deloppgaver på alle nivåer

Ettersom Jira ikke støtter et hierarki av subtasks vil sjekklister bestående av et hierarki som et utgangspunkt innlemmes deloppgaver på nivå 2 og dypere som oppgavebeskrivelser.

Krysser du imidlertid av for "Lag deloppgaver på alle nivåer" så ville alle deloppgaver i hele hierarkiet konverteres til en flat deloppgavestruktur.

Eksempelvis vil følgende sjekkliste

Mor
 Barn 1
 Barn 2

...importeres inn som følgende to subtasks:

 • Mor > Barn 1
 • Mor > Barn 2

Konfigurasjon

For å kunne eksportere sjekklister til en Jira issue må du sette opp et eller flere Jira prosjekter. Det finnes i dag inget grafisk grensesnitt for å legge til Jira prosjekter. De må redigeres direkte i databasen, i tabellen JiraProject.

4 Kategorisere sjekklister

For team med mange sjekklister kan du kategorisere disse. Sjekklistene vil grupperes på kategoriene på teamets liste over sjekklister.

Kategorisere en sjekkliste

For å kategorisere en sjekkliste, gå inn på sjekklisten og trykk på "Legg til kategori".

Skriv inn ønsket kategori-navn og trykk på Legg til. Dersom du har lagt til kategorier tidligere vil det å begynne å skrive et kategorinavn søke blant disse.

5 Se hvordan en sjekkliste har blitt brukt

I høyre kolonne, under deloverskriften "Påføringer", kan du  se hvor, når og av hvem sjekklisten har blitt påført.

Du kan også klikke deg videre ut til prosjektet eller oppgaven sjekklisten har blitt påført om du ønsker å studere nærmere hvordan arbeidet har blitt gjort.

6 Finne fram til en sjekkliste

Navigasjon

 1. Naviger fram til teamet som sjekklisten hører til
 2. Velg Sjekklister og deretter den relevante sjekklisten

Sjekklistene er organisert i grupper basert på hva de er tagget med. Sjekklister uten tags vises først.

Søk

Bruk det globale søket for å søke opp sjekklisten ved navn.

7 Flytte en sjekkliste

Du kan flytte en sjekkliste til et annet team ved å trykke på ikonet av et hus i tilknytning til brødsmulestien, eller ved å nyttegjøre tastatursnarveien Cmd + Shift + P.

Dette vil utløse en modalboks hvor du kan søke opp teamet du ønsker å flytte sjekklisten til.

8 Endre en sjekklistes tilstand

En sjekkliste kan ha forskjellige tilstander som gjenspeiler forventningene til sjekklistens bruk. De alternative tilstandene er:

 • Utkast
 • Aktiv
 • Arkivert

Nye sjekklister som opprettes får automatisk tilstanden "Utkast". Det er kun sjekklister med tilstanden "Aktiv" som forventes nyttegjort. Når sjekklister ikke lenger er i bruk settes de til tilstanden "Arkivert".

For å endre en sjekklistens tilstand, klikk på pilen som peker ned ved siden av tilstandsangivelsen i toppen av sjekklisten i fullvisning og velg en ny tilstand.

9 Kopiere en sjekkliste

Du kan kopiere sjekklister du har tilgang til å se. Et use case for å kopiere en sjekkliste er dersom en annen organisasjon som bruker Wecomplish har en sjekkliste som du ønsker å kopiere til et av dine egne team.

For en nærmere forklaring, se Dele innhold på tvers av organisasjoner.

10 Gjøre en sjekkliste tilgjengelig i biblioteket

Dersom du ønsker å dele en sjekkliste med andre utenfor din organisasjon kan du gjøre den tilgjengelig i Dele innhold på tvers av organisasjoner.

For å gjøre sjekklisten tilgjengelig og søkbar i biblioteket, rediger sjekklisten og kryss av for "Offentlig tilgjengelig" og velg en kategori som sjekklisten skal presenteres under i listen "Offentlig kategori".

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...