Wecomplish
Bruke en sjekkliste

Du bruker en sjekkliste ved å påføre den på et prosjekt eller en oppgave.

En påføring vil si at sjekklisten brukes som mal for å opprette et oppgave-tre hvor det er mulig å kommentere, føre fremdrift, logge tid og skape annen sporbarhet i gjennomføringen av arbeidet.

Du kan påføre sjekklister på forskjellige måter på forskjellige steder:

Opprette en oppgave/et prosjekt basert på en sjekkliste

 1. Finn fram til sjekklisten
 2. Velg Legg til sjekklisten på oppgave/prosjekt og fyll ut følgende detaljer
  1. Tittel på oppgave/prosjekt: Navnet på oppgaven eller prosjektet du ønsker å opprette
  2. Opprett underlagt...: Søk opp oppgaven, prosjektet eller teamet som den nye oppgaven skal opprettes under. Dersom du velger et team som forelder vil det opprettes et prosjekt. Hvis du velger et prosjekt eller en oppgave som forelder vil det opprettes en oppgave
 3. Velg "Tilfør sjekkliste"

Tilføre en sjekkliste til en eksisterende oppgave/prosjekt

Fra sjekklisten

 1. Finn fram til sjekklisten
 2. Velg Legg til sjekklisten på oppgave/prosjekt og fyll ut følgende detaljer
  1. Tittel på oppgave/prosjekt: Søk opp oppgaven/prosjektet du ønsker å tilføre sjekklisten
 3. Velg "Tilfør sjekkliste"

Fra en oppgave

 1. Naviger fram til oppgaven du ønsker å tilføre sjekklisten
 2. Trykk på "Legg til sjekkliste" og søk opp sjekklisten du ønsker å tilføre
 3. Velg "Tilfør sjekkliste"

Forespørsel om input ved påføring av sjekklisten

Dersom sjekklisten som påføres har oppgaver med meta data som krever input vil denne inputen bli etterspurt når du påfører sjekklisten.

Følgende meta data krever input:

 • Frist

Advarsel ved mangel på innlemmet sjekkliste

En prosdyre kan innlemme andre sjekklister.

Dersom en av sjekklistene som er innlemmet mangler på påføringstidspunktet vil du bli varslet om dette slik at du kan velge om du ønsker å opprette/kopiere inn sjekklisten, eller fortsette påføringen uten den innlemmede sjekklisten.

1 Eksporter til Jira

Det er mulig å eksportere punktene i en sjekkliste til en issue i den utbredte issue trackeren Jira.

Eksport av sjekkliste

 1. Finn fram til sjekklisten
 2. Trykk på pil ned i tilknytning til sjekklistens navn, og velg "Eksporter til Jira" (første gang du forsøker å eksportere en sjekkliste vil du bli bedt om å legge til et Atlassian API token)
 3. Fyll ut følgende detaljer
  1. Jira project: Jira prosjektet som holder issuen du ønsker å eksportere sjekklisten til
  2. Jira issue nummer: Komplett Jira issue nummer, eks "ABC-1234"
  3. * Lag deloppgaver av alle nivåer
 4. Velg "Eksporter sjekkliste"

Eksporten oppretter deloppgavene i sjekklisten som subtasks i Jira, med e-postadressen til den innloggede brukeren i NM Project som reporter.

* Lag deloppgaver på alle nivåer

Ettersom Jira ikke støtter et hierarki av subtasks vil sjekklister bestående av et hierarki som et utgangspunkt innlemmes deloppgaver på nivå 2 og dypere som oppgavebeskrivelser.

Krysser du imidlertid av for "Lag deloppgaver på alle nivåer" så ville alle deloppgaver i hele hierarkiet konverteres til en flat deloppgavestruktur.

Eksempelvis vil følgende sjekkliste

Mor
 Barn 1
 Barn 2

...importeres inn som følgende to subtasks:

 • Mor > Barn 1
 • Mor > Barn 2

Konfigurasjon

For å kunne eksportere sjekklister til en Jira issue må du sette opp et eller flere Jira prosjekter. Det finnes i dag inget grafisk grensesnitt for å legge til Jira prosjekter. De må redigeres direkte i databasen, i tabellen JiraProject.

Table of contents

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...

Background jobs

Loading...