Wecomplish
Endre en sjekklistes tilstand

En sjekkliste kan ha forskjellige tilstander som gjenspeiler forventningene til sjekklistens bruk. De alternative tilstandene er:

  • Utkast
  • Aktiv
  • Arkivert

Nye sjekklister som opprettes får automatisk tilstanden "Utkast". Det er kun sjekklister med tilstanden "Aktiv" som forventes nyttegjort. Når sjekklister ikke lenger er i bruk settes de til tilstanden "Arkivert".

For å endre en sjekklistens tilstand, klikk på pilen som peker ned ved siden av tilstandsangivelsen i toppen av sjekklisten i fullvisning og velg en ny tilstand.

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...

Background jobs

Loading...