Wecomplish
Wiki

The platform allows you to create a wiki for a team or a project in the form of pages organized in a hierarchy with associated Kommentarer. The pages support rich formatting, familiarity and are searchable in the global search.

Access to wiki

By default, the wiki is only accessible to logged in users who have access to the team or project with which the wiki is associated.

However, by editing the team and checking the "Make wiki publicly available" option, the wiki is made available to anyone on the internet, without having to log in.

Look for this indicator to see if the wiki page you're currently working on is a part of a publicly available wiki:

Skjermbilde 2022-03-31 kl. 06.21.53.png

1 Endre rekkefølgen på sider

For å endre rekkefølgen på sider, dra og slipp sidene i ønsket rekkefølge. Du kan kun endre rekkefølgen på sider underlagt siden du befinner deg på.

2 Endre en sides plassering

For å endre en sides plassering, trykk de tre prikkene øverst til høyre og velg "Flytt".

En sides forelder kan være et team, et prosjekt eller en annen side.

3 Varsel om endringer

Abonnere på endringer

Dersom du ønsker å motta varsel om endringer i et teams wiki må du abonnere på dette.

For å opprette et abonnement, naviger deg fram til den delen av wiki-en du ønsker å bli varslet om endringer for og trykk på knappen "Varsle meg om endringer" i høyre kolonne.

Når du har aktivert varsling endres knappen til "Ikke varsle om endringer". Trykk på denne om du ønsker å skru av abonnementet igjen.

Direkte og indirekte abonnement

Et abonnement gjelder for siden du abonnerer på (direkte abonnement) og alle underlagte sider (indirekte abonnement).

Det betyr at et abonnementet du oppretter på wiki-forsiden vil resulterte i et indirekte abonnement på hele teamets wiki, mens et abonnement opprettet på en konkret side kun vil resultere i indirekte abonnement på sider underlagt denne.

Administrere abonnenter

Ansatte kan, i tillegg til å styre eget abonnement, legge til og fjerne andres abonnement på wiki-en.

Administrasjon av abonnementer gjøres ved å trykke på teksten i høyre kolonne som viser hvor mange som abonnerer på denne delen av wiki-en.

Fra dette vinduet kan du legge til nye abonnenter og fjerne direkte abonnement. For indirekte abonnement gjengis det en lenke til hvor det direkte abonnementet har sin opprinnelse.

Varsle om en endring

For å varsle om en endring i wiki-en, kryss av for "Varsle om endringen" når siden redigeres. Dette vil sende ut en e-post om tekstendringene på siden til alle med direkte og indirekte abonnement på siden. Trykk på teksten som viser hvor mange som varsles om endringer for å se de konkrete personene som vil motta varsel.

Om du også fyller ut feltet "Motivasjonen bak dokumentasjonsendringen" vil denne forklaringen inkluderes i e-postvarselet. Feltet støtter Rik formatering.

4 Bruk av maler

Ved opprettelse av en side har du muligheten til å velge en mal som siden skal kopiere innhold og eventuelle underlagte sider fra.

Les mer om Maler.

5 Images and attachments

There are multiple places where you can upload images and other types of attachments which can then be embedded into rich text areas.

These are the insight types that can be assigned attachments. In addition, attachments can be added to comments on tasks and observations.

Upload an attachment

Press the button or link labeled "Upload attachment". Select the attachments you want to upload by clicking the "Browse" link, or by dragging and dropping the relevant files to the upload area.

Then, click the "Upload x file" button in order to actually trigger the upload. When you are done, you can close the upload widget by clicking the cross in the top, right corner.

Include attachments in rich text

Information types

  1. Click the icon in the editor depicting an image or a link (depending on whether you want to embed an image or a file).
  2. Click the icon to the right of the "Source" or "URL"  field.
  3. Select teh image/attachment you want to add and click "Insert"
  4. Click "Save"

Comments

  1. Click the "Link" text in association with the attachment. This will copy the link text to your clipboard.
  2. Navigate to the desired location in the text and paste in the contents of the clipboard.

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...

Background jobs

Loading...