Wecomplish
Undersøkelser

Undersøkelser kan brukes til å proaktivt innhente tilbakemeldinger fra egne team medlemmer eller eksternt som et utgangspunkt for å bli smartere eller jobbe bedre.

Eksempel på bruk av undersøkelser kan være til:

 • Evaluering av onboarding
 • Kartlegging av trivsel
 • Markedsundersøkelser
 • Evaluering av et prosjekt
 • Exit-intervju

Opprette en undersøkelse

For å opprette en undersøkelse, gå til teamet som skal eie undersøkelsen, velg "Undersøkelser" i navigasjonen og trykk på "Ny undersøkelse".

Spørsmål og seksjoner

Når du har opprettet undersøkelsen kan du legge til spørsmål. Spørsmål kan knyttes rett til undersøkelsen, eller grupperes på seksjoner. Seksjoner er nyttig for å gruppere lange undersøkelser, og for å få innsikt i responsen gruppert pr seksjon.

Her er et et eksempel på hvordan rapporten for en besvarelse vises ved gruppere spørsmål på seksjonene "Arbeidet" og "Hvordan jeg blir satt pris på":

Skjermbilde 2021-02-21 kl. 09.00.12.png

For hvert spørsmål som legges til kan du velge hvilken type svaralternativer den som tar undersøkelsen skal kunne velge mellom. Tilgjengelige typer er:

 • Enighet (hvor enig er svareren i påstanden)
 • Forventning (i hvilken grad møter situasjonen svarerens forventning)
 • Frekvens (hvor hyppig mener svareren at situasjonen forekommer)
 • Viktighet (hvor viktig mener svarereren det det spørres om er)
 • Sannsynlighet (hvor høy sannsynlighet vurderer svareren for at noe vi skje)
 • Tilfredshet (hvor tilfreds er svareren situasjonen)

Ta en undersøkelse

For å ta en undersøkelse, klikk på pilen i tilknytning til undersøkelsen og velg "Ta undersøkelse".

Undersøkelsen viser først spørsmålene som ikke tilhører en seksjon, og deretter spørsmålene som tilhører en seksjon, gruppert på seksjonene.

Skjermbilde 2021-02-21 kl. 09.08.49.png

Offentlig tilgjengelige undersøkelser

For å la brukere som ikke har en brukerkonto svare på en undersøkelse, rediger undersøkelsen og kryss av for "Offentlig tilgjengelig". Du kan så kopiere og dele "Ta undersøkelse" lenken med de du ønsker at skal ta undersøkelsen.

Kopiere en undersøkelse

Undersøkelser som er offentlig tilgjengelige kan kopieres på tvers av organisasjoner.

Motivasjonen for å kopiere en undersøkelse kan være at du ønsker å vite hvem som har svart, eller å beholde eierskap til og se utviklingen av besvarelsen for din organisasjon over tid.

For å kopiere en undersøkelse, trykk på pilen i tilknytning til undersøkelsen og velg "Kopier".

Du kan også trykke på "Kopier denne undersøkelsen til din organisasjon"-knappen som vises på resultatsiden for undersøkelsen.

1 Survey responses

To view the details of a response to a survey, navigate to that survey and click the name of the individual who responded to the survey in the "Responses" section in the right column.

To view all responses as a group, click the "Show all" link in the header.

Skjermbilde 2022-05-09 kl. 14.02.14.png

To see all the survey responses of a person, navigate to that person and select Improvement> Responses in the left navigation menu.

Request a survey response

To request that someone takes a survey, click the "Request" button in relation to the Responses-section.

This allows you to search for a person or role who you would like to take the survey. An email will be sent to the person you select asking them to respond to the survey. If you select a role, an email is sent to all role holders of that role.

Table of contents

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...

Background jobs

Loading...