Wecomplish
Informasjon om oppgaver (meta data)

Vi kaller informasjon om oppgaver i sjekklister for meta data. Meta data er informasjon du ønsker at enten skal kopieres inn i oppgaven når sjekklisten opprettes, eller på en annen måte hensyntas når sjekklisten påføres.

Typer metadata

Oppgaver i sjekklister støtter følgende typer metadata:

Ansvarlig

Personen du ønsker skal tildeles oppgaven når sjekklisten påføres.

Beskrivelse

En beskrivelse du ønsker kopiert inn som oppgavebeskrivelse når sjekklisten påføres.

Blokker

Signalisering av at en oppgave er blokkert av en annen. Når sjekklisten påføres vil blokkerne knyttes mellom oppgavene som opprettes.

Estimat

Et etimat du ønsker kopiert inn som oppgave estimat når sjekklisten påføres.

Frist

Signalisering av at en oppgave har en frist. Når sjekklisten påføres vil du bli bedt om å angi de konkrete fristene for oppgavene.

Sjekkliste

Signalisering av at en oppgave skal innlemme en annen, frittstående sjekkliste. Når sjekklisten påføres vil den frittstående sjekklisten kopieres inn på rett plass i oppgavetreet.

Legge til metadata på en oppgave

  1. Klikk på oppgavens navn for å gå inn på oppgaven
  2. Trykk på "Legg til"
  3. Velg ønsket meta type

Redigere eksisterende metadata om en oppgave

  1. Klikk på pilen som peker nedover på høyre siden av meta dataen du ønsker å redigere
  2. Velg "Rediger"

Etter du har redigert eksisterende metadata vil du bli spurt om du ønsker at endringene skal forplantes til åpne oppgaver.

Forplanting av endringer i metadata

Når du legger til eller endrer metadata vil du, dersom det finnes åpne oppgaver basert på sjekklisten, bli spurt om du ønsker å oppdatere disse oppgavene med sjekkliste-endringene.

Det er støtte for å forplante følgende typer meta-endringer:

  • Oppgavetittel
  • Beskrivelse
  • Estimat

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...