Wecomplish
Hvor langsiktig og skalerbart jobber vi?
Purpose

Kartlegge hvor godt rigget vi er for å skalere opp organisasjonen.

Agree
Fjernarbeid og bussfaktor
Vi er trygge på at arbeidet blir gjort riktig, også når vi ikke er fysisk samlet
Nøkkelpersoner er ikke en flaskhals for at jobben skal gjøres riktig
Vi frykter ikke å miste innsikt i hvordan arbeidet bør gjøres dersom noen blir syke eller slutter
Fokus og trivsel
Vi kan jobbe selvstendig og uforstyrret over lengre perioder
Vi vet hva som forventes av oss og kan forsikre at det blir gjort på en god måte til rett tid
Vi opplever at systemene og verktøyene våre hjelper oss med å gjøre en bedre jobb
Vi holder dialogen fokusert rundt arbeidet som skal gjøres
Vi føler vi jobber smart og effektivt
Vi finner raskt svar på ting på egen hånd, uten å avbryte eller forstyrre noen andre
Kvalitet og kontroll
Vi leverer uniform og forutsigbar kvalitet og trenger sjelden å gjøre om på arbeidet
Vi leverer vellykkede prosjekter uavhengig av nøkkelpersoner og kompleksitet
Vi vet hvem som har hvilke roller, hvilke roller som har ansvar for hva og hvordan ansvaret ivaretas
Vi føler vi har god oversikt over og kontroll på arbeidet
Vi har god oversikt over hvem som er forventet å bruke hvilken tid på hva
Det er enkelt å finne ut av hvem som har gjort hva når og hvordan, samt hva som gjenstår
Vekst
Vi kan vokse raskt og med lite voksesmerter
Planmessighet
Vi bruker lite tid på brannslukking eller omprioriteringer
Vi må sjelden stresse eller jobbe overtid for å nå fristene våre
Vi rekker å fullføre det vi har planlagt
Samkjørt
Vi bruker de samme begrepene og har den samme forståelsen av forskjellige typer forventninger til arbeidet (eks. retningslinjer, sjekklister, KPI-er, etc)
Vi vet hvor vi finner og forventes plassere innsikten vi opparbeider oss
Vi er samkjørte på hvorfor og hvordan arbeidet bør gjøres
Vi har god innsikt i hvordan vi har prestert
Vi er samkjørte på når våre prestasjoner er innenfor og utenfor akseptabelt intervall
Forbedring
Vi gjenbruker og forbedrer teamets innsikt på en effektiv måte
Vi har dokumentert arbeidet på en måte som gjør det enklere å gjenskape, forbedre, automatisere eller sette bort
Vi samler og handler kontinuerlig på ny innsikt i måten arbeidet bør organiseres og utføres
Vi får løftet opp og handlet på ting før det er for sent
Vi får stadig bedre og tydeligere prosesser
Vi etablerer langsiktige løsninger og har få gjentagende problemer
Usikkerhet
Vi har god oversikt og kontroll over risikoene vi er eksponert for
Vi er samsnakket om hva vi tror er sant og jobber systematisk med å bekrefte eller avkrefte disse hypotesene

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...