Wecomplish
Prestasjoner utenfor akseptabelt intervall
KPI  
Eirik Johansen

For KPI-er som presterer utenfor akseptabelt intervall opprettes det automatisk en observasjon.

Dersom KPI gruppen har en bestiller og en ansvarlig settes bestiller som observasjonens innmelder og ansvarlig som observasjonens ansvarlig.

Dersom roller ikke er definert for KPI gruppen settes rapportutformer som innmelder når rapporten opprettes.

Dersom observasjonen har en ansvarlig settes observasjonen direkte til Ny, hvis ikke settes den til Kartlegges.

Observasjoner som ikke automatisk får en ansvarlig settes til kundeansvarlig for teamet.

Subpages

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...