Wecomplish
Oppgaver i sjekklister
Sjekklister  
Eirik Johansen

Opprette en ny oppgave

Oppretting av nye oppgaver i en sjekkliste fungerer på samme måte som oppretting av nye deloppgaver.

Endre en oppgaves plassering

Du kan endre en oppgaves plassering i oppgavehierarkiet ved å dra og slippe oppgaven til ønsket plassering. Dersom du ønsker å plassere en oppgave dypere i oppgavehierarkiet, klikk på tallet som indikerer antallet underlagte oppgaver for å å åpne opp det relevante hierarkiet.

Slette en oppgave

  1. Klikk på oppgavens navn for å gå inn på oppgaven
  2. Klikk på pilen som peker nedover i tilknytning til oppgavens tittel
  3. Trykk på "Slett"

Redigere en oppgaves tittel

  1. Klikk på oppgavens navn for å gå inn på oppgaven
  2. Klikk på pilen som peker nedover i tilknytning til oppgavens tittel
  3. Trykk på "Rediger"

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...

Background jobs

Loading...