Wecomplish
Tidsbruk

Blokken Tidsbruk gjenspeiler hvor mye tid som er ført mot oppgaven (dersom det er ført noe tid). Klikk på "Vis timerføringer" for å se de konkrete timeføringene.

Tidsbruk vises også i tilknytning til estimatet, evt der estimatet skulle ha vært dersom estimatet mangler. Dersom det er ført over 4 timer på en oppgave og oppgaven mangler estimat gjengis tidsforbruket med rød tekst.

Se dokumentasjonen for estimater for hvordan tidsbruk gjenspeiles i sammenheng med estimater.

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...

Background jobs

Loading...