Wecomplish
Estimat vs budsjett
KPI typer  

Måler hvordan resten av det pessimistiske estimatet for et prosjekt presterer ift rest budsjett (for å vurdere om budsjettet vil strekke til).

Følgende informasjon overstyres automatisk for KPI-typen (og innhentes derfor ikke):

  • Enhet: Automatisk satt til timer
  • Mål: Beregnes automatisk basert på resterende realistisk estimat for prosjektet
  • Intervall relativt ift måltall: Automatisk satt til "av"
  • Nedre akseptabelt intervall: Automatisk satt til 0
  • Øvre akseptabelt intervall: Automatisk satt til resterende pessimistisk estimat
  • Lave tall er positivt: Automatisk satt til "på"

Følgende informasjon innhentes i tillegg til øvrige KPI-er:

  • Budsjett: Hvilket prosjekts budsjett * som KPI-en skal måle estimater og resterende budsjett. Søkefunksjon basert på alle aktive budsjett.
Undersider

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...