Wecomplish
Eirik Johansen

En KPI type er en type viktig forventning med logiske regler knyttet til seg som lar systemet automatisk samle informasjon om KPIens prestasjon. Unntaket er KPI typen "Manuell" hvor prestasjon må legges inn manuelt.

Se underlagte artikler for informasjon om de enkelte KPI typene.

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...

Background jobs

Loading...