Wecomplish
Prosjektframdrift
KPI typer  

Måler andelen (i prosent) av oppgavene i et prosjekt som er utført, basert på oppgavenes estimat.

Følgende informasjon overstyres automatisk for KPI-typen (og innhentes derfor ikke):

  • Enhet: Automatisk satt til %
  • Mål: Beregnes automatisk basert på et jevnt forbruk av budsjettet mellom budsjettets første og siste leveransedato
  • Intervall relativt ift mål: Automatisk satt til "på"
  • Lave tall er positivt: Automatisk satt til "av"

Følgende informasjon innhentes i tillegg til øvrige KPI-er:

  • Budsjett: Hvilket prosjekts budsjett * som KPI-en skal måle fremdrift for. Søkefunksjon basert på alle aktive budsjett.

Årsaken til at man velger budsjett og ikke prosjekt som relasjon er at det er budsjettet som holder på første og siste leveransedato, som trengs for å beregne forventet fremdrift.

Undersider

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...