Wecomplish
Registrerte observasjoner/antall timer
KPI typer  

Teller antallet observasjoner en bruker har registrert manuelt i rapportperioden, og deler disse på antallet timer arbeidstid ført i samme periode. Arbeidstid er tid med en av følgende lønnsarter:

  • Ordinær arbeidstid
  • Overtid
  • Overtid: Support videreformidling (1t pr enhet)
  • Overtid: Support håndtering (hhv 1/2 og 1t)

Brukeren velges ved å søke opp vedkommendes navn i feltet "Owner" når man oppretter KPI-en.

Undersider

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...