Wecomplish

Sjekklister er den etablerte/offisielle måten å gjøre noe på.

Sjekklister knyttes til et team og består av et hierarki av deloppgaver som kan påføres nye eller eksisterende oppgaver.

Tilgang til sjekklister

Teamets sjekklister er som et utgangspunkt kun tilgjengelig for brukere som har tilgang til teamet.

Unntaket er dersom du har valgt å Gjøre en sjekkliste tilgjengelig i biblioteket.

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...