Wecomplish
Eirik Johansen

Wecomplish gir deg muligheten til på føre tid for å holde oversikt over faktisk vs forventet tidsbruk, og som grunnlag for rapportering og fakturering.

Det totale antallet timer ført for en dag vises til høyre for "Før tid" teksten. Klikk på timeantallet for å se og endre timene som er ført, samt hvor stor andel av tiden som er henholdvis planlagt og belastbar.

Planlagt tid er definert som tid ført i tilknytning til en allokering.

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...

Background jobs

Loading...