Wecomplish
Eirik Johansen

Observasjonslisten viser observasjoner som venter på deg. Du finner observasjonslisten ved å trykke på knappen "Forbedring" i menyen.

Observasjonslisten grupperer observasjonene på type, og sorterer typene etter en numerisk prioritet gjengitt foran typens tittel.

Observasjoner jeg er involvert i

Observasjoner du har i omløp, gruppert på personen observasjonen avventer.

Observasjoner du har i omløp er definert som observasjoner hvor du har en rolle og hvor observasjonen fortsatt er åpen.

Observasjonene er gruppert pr person observasjonen avventer.

Grupperingen viser først deg selv, og deretter øvrige involverte personer sortert minkende etter antall observasjoner. Observasjoner du har meldt inn som foreløpig ikke har fått en ansvarlig grupperes i en egen "Avventer tildeling" gruppe.

Ved klikk på hver enkelt person vises de observasjonene man har i omløp som avventer den personen, gruppert på observasjonskategori og sortert synkende etter observasjonskategoriens prioritet.

Din egen liste inneholder observasjoner hvor

  • Du er innmelder og observasjonen er på Kartlegges eller Tiltak identifisert stadiet
  • Du er ansvarlig og observasjonen er på Ny eller Behandles stadiet

Observasjoner i mine team

Observasjoner tilhørende team jeg er medlem av, men det ikke er tilordnet en ansvarlig enda, og hvor observasjonene har en av følgende statuser:

  • Ny
  • Behandles

Indikator på ubehandlede observasjoner i navigasjon

Dersom det finnes observasjoner du er involvert i som avventer deg, eller observasjoner i dine team som ikke har fått en ansvarlig enda, vises som en farget prikk i tilknytning til menypunktet Observasjoner. Fargeindikasjonen betyr følgende:

  • Grå prikk: Én eller flere ikke-behandlede observasjoner
  • Blå prikk: Én eller flere nye, ikke-behandlede observasjoner
  • Orange prikk: Én eller flere ikke-behandlede observasjoner har en kategori som haster
Subpages

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...