Wecomplish

I Wecomplish er observasjoner fundamentet for kontinuerlig forbedring. En observasjon er en beskrivelse av noe som ikke er slik vi ønsker eller forventer.

Funksjonen er bygget på hypotesen om at man vil finne bedre løsninger på problemer man har en god forståelse for. 

Observasjoner er et verktøy som sikrer at du utvikler en bedre forståelse for et problem, før du begynner å tenke på løsninger. 

Observasjoner kan brukes som et personlig verktøy for å forstå og løse problemer du støter på.

Du kan også involvere andre i observasjonen dersom du trenger hjelp til å forstå problemet bedre, ønsker innspill til løsning, validering av løsning eller andre innspill.

Observasjoners beskrivelse, tiltak og kommentarer støtter Rik formatering.

Tilgang

En observasjon kan ses av alle organisasjonsmedlemmer. Et team-medlem kan se en observasjon dersom vedkommende står som innmelder, ansvarlig eller observasjonen er parkert til et møte hvor medlemmet er møtedeltaker.

Kommentarer

Observasjoner støtter Kommentarer.

Søke opp en observasjon

Du kan oppsøke behandlingsresultatet ved å benytte de dedikerte observasjonssøket.

Automatisk opprettede observasjoner

Noen observasjoner opprettes automatisk basert på automatiserte forventninger i systemet. Observasjoner opprettes automatisk når:

  • Et estimat er overskredet
  • Prestasjonen til en KPI er utenfor akseptabelt intervall
  • En prosedyre som krever en allokering mangler dette

Endre observasjonstittel

For å endre en observasjonstittel, gå inn på observasjonen og klikk på tittelen. Gjør endringer og bruk tastatursnarveien Cmd + Enter for å lagre.

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...