Wecomplish
Arbeidsflyt for observasjoner
Observasjoner  

Etter at en observasjon er registrert kan den behandles gjennom en arbeidsflyt bestående av forskjellig statuser. Statusen signaliserer hva som forventes gjort med observasjonen og av hvem.

Du kan se nåværende status og hvem eller hva observasjonen avventer under deloverskriften "Arbeidsflyt":

Skjermbilde 2020-10-16 kl. 11.31.50.png

Endre status på en observasjon

Du kan endre status på en observasjon ved å trykke på den orange prikken over statusen du ønsker å flytte observasjonen til.

Observasjonens status kan også endres som en del av det å legge til en kommentar ved å trykke på den alternative Lagre-knappen. Denne knappen foreslår neste status basert på nåværende status:

To_produkter_med_en_høy_prosentvis_endring_gjør_at_den_gjennommsnittlige_prosentvise_prisøkningen_blir_over_1__høyere.png

Statuser

En observasjon kan ha en av følgende statuser med tilhørende forventninger til behandling:

Utdypning

Innmelder supplerer med nok informasjon til at observasjonen kan behandles.

Meldt inn

Ansvarlig (evt noen på teamet hvis ingen ansvarlig er satt) oppfordres til å ta stilling til observasjonen.

Behandles

Ansvarlig tar stilling til og tilfører kortsiktig og langsiktig tiltak for observasjonen

Parkert til møte

Ansvarlig diskuterer observasjonen med egnet samtalepartner.

Ved parkering til diskusjon er det nyttig å supplere med en kommentar som tydeliggjør hvorfor observasjonen er parkert for diskusjon (hva som planlegges diskutert).

Tiltak foreslått

Innmelder vurderer om tiltak står til forventningene.

Dersom tiltakene oppleves tilfredsstillende lukkes observasjonen. Hvis ikke, gjenåpnes den med en kommentar som beskriver hva som oppleves manglende.

Lukket

Observasjonen er ferdig behandlet.

Undersider
Vedlegg

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...