Wecomplish

Blokken Tidsbruk gjenspeiler hvor mye tid som er ført mot oppgaven (dersom det er ført noe tid). Klikk på "Vis timerføringer" for å se de konkrete timeføringene.

Tidsbruk vises også i tilknytning til estimatet, evt der estimatet skulle ha vært dersom estimatet mangler. Dersom det er ført over 4 timer på en oppgave og oppgaven mangler estimat gjengis tidsforbruket med rød tekst.

Se dokumentasjonen for estimater for hvordan tidsbruk gjenspeiles i sammenheng med estimater.

Undersider

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...