Wecomplish
Eirik Johansen

KPI-er (Key Performance Indicators) er indikatorer som vi er opptatt av hvordan presterer, og som vi handler på når prestasjonen faller utenfor det vi definerer som et akseptabelt intervall.

Relevant documentation

Loading...

Time tracking

Loading...

Verifications

Loading...

Familiarity

Loading...

Bookmarks

Loading...